Veri Tipleri

Veri tipleri programdaki değerleri saklamak için kullanılır.

Bit Nedir?

Bit, en küçük veri birimidir. (Bit, Bayt, Kilobayt, Megabayt şeklinde artar) Bit hesaplama 2ⁿ ile yapılır. Örneğin 1 bit 2 değer, 8 bit 256 değer alır.

Doğruluk (1 bit)

2 tane değer alır. (doğru, yanlış) Genellikle koşullu ifadelerde kullanılır. Örneğin, eğer giriş yapıldıysa Hoşgeldiniz yazdır. Bunun anlamı girişYapıldı veri tipi doğruysa Giriş Yapıldı yazsın.

Örnek:

Doğruluk girişYapıldı=doğru;

eğer(girişYapıldı) yazdır("Hoşgeldiniz");

//Çıktı: Hoşgeldiniz

Tam Sayılar

4 tane tam sayı veri tipi vardır. Genellikle Tam veri tipi kullanılır.

Bayt (8 bit)

128 negatif, 128 pozitif (0 ile birlikte) toplam 2⁸=256 değer alır.

Örnek:

Bayt sayı1=-128; //Doğru

Bayt sayı2=127; //Doğru

Bayt sayı2=128; //Hata

Kısa (16 bit)

2¹⁵ negatif, 2¹⁵ pozitif (0 ile birlikte) toplam 2¹⁶ tane değer alır.

Örnek:

Kısa sayı1=32500; //Doğru

Kısa sayı2=33000; //Hata

Tam (32 bit)

¹ negatif, 2³¹ pozitif (0 ile birlikte) toplam 2³² tane değer alır.

Örnek:

Tam sayı1=512*1024*2048; //Doğru

Tam sayı2=1024*2048*4096; //Hata

Uzun (64 bit)

2⁶³ negatif, 2⁶³ pozitif (0 ile birlikte) toplam 2⁶⁴ tane değer alır.

Örnek:

Uzun sayı=100;

Ondalık Sayılar

2 tane ondalık sayı veri tipi vardır. En fazla 7 basamak tam sayı değeri alır.

Ondalık (32 bit)

8 tane rakam alır. (0 hariç) 8 rakam aşılırsa sayı yuvarlanır. Yazılan değerin ondalık olduğunu belirtmek için sonuna "o" yazılır.

Örnek:

Ondalık sayı1=0.12345678o;

Ondalık sayı2=1.1234567o;

Ondalık sayı3=10.123456o;

Ondalık sayı4=1234567.5o;

Sayı (64 bit)

17 tane rakam alır. (0 hariç) 17 rakam aşılırsa sayı yuvarlanır. Hem Ondalık hem de Tam değer alır.

Örnek:

Sayı sayı1=0.12345678912345678;

Sayı sayı2=1234567.1234567891;

Sayı sayı3=10;

Metinler

2 metinsel veri tipi vardır. Çift tırnak içerisine yazılır. Genellikle Metin veri tipi kullanılır. İstisna karakterler "\" ile yazılır.

İstisna Karakterler

Yeni satır: \n

Tab: \t

Tırnak: \"

Süslü Parantez Aç: \{

Süslü Parantez Kapat: \}

Karakter

1 tane karakter alır.

Örnek:

Karakter karakter1="a";

Karakter karakter2=":";

Karakter karakter3="\"";

Metin

Karakterlerin birleşiminden oluşur. Metin veri tipinde karakter kullanılırsa çift tırnağın sağına "m" yazılır. Eğer çift tırnak içerisine değer yazılırsa süslü parantez içinde yazılır.

Örnek:

Metin metin1="Hoşgeldiniz";

yazdır(metin1.uzunluğu); //Çıktı: 11

Metin metin2=":"m;

Metin metin3="5+2={5+2}";

Diziler

Birden fazla değeri tek değişkende depolamak için kullanılır. İlk elemanı 0'dır.

VeriTipi[] değişken; //şeklinde oluşturulur.

Kullanım 1: VeriTipi[] değişken=yeni VeriTipi[elemanSayısı];

Örnek:

Metin[] meyveler=yeni Metin[3]; //Metin dizisi oluşturduk ve 3 tane elemanı olduğunu belirttik.

meyveler[0]="elma";

meyveler[1]="armut";

meyveler[3]="çilek"; //Hata verir. Çünkü 3 tane eleman yazılabilir.

yazdır(meyveler[2]); //Boş olarak çıktı verir. Çünkü hiçbir değer vermedik.

yazdır(meyveler.elemanSayısı); //Çıktı: 3

Kullanım 2: VeriTipi[] değişken=yeni VeriTipi[]{elemanlar};

Örnek:

Tam[] notlar=yeni Tam[]{40,70,95,100};

notlar[1]=49;

yazdır(notlar[1]); //Çıktı: 49

yazdır(notlar[3]); //Çıktı: 100

yazdır(notlar[4]); //Hata verir. Çünkü 4 eleman var.

yazdır(notlar.elemanSayısı); //Çıktı: 4