Sözlük

Anahtar ve değer eklenir. Anahtar yazılınca değer döndürülür.

Kullanımı: Sözlük<AnahtarSınıf,DeğerSınıf> sözlük=yeni Sözlük<AnahtarSınıf,DeğerSınıf>();

Örnek 1:

Türkçe-İngilizce sözlük yapalım. Türkçe kelime yazıldığında İngilizce kelime döndürsün.

anafonk(){

//Türkçe-İngilizce Sözlük oluşturalım. Anahtarlar ve değerler Metin olsun.

Sözlük<Metin,Metin> trEn=yeni Sözlük<Metin,Metin>();

//Kelimeleri ve karşılıklarını yazalım.

trEn.ekle("Merhaba","Hello");

trEn.ekle("Dünya","World");

trEn.ekle("Dil","Language");

trEn.ekle("Türkçe","Turkish");

trEn.ekle("İngilizce","English");

//Bazı kelimeleri kaldıralım.

trEn.kaldır("Türkçe");

trEn.kaldır("İngilizce");

yazdır("Dil:{trEn.getir("Dil")}"); //Dil:Language

yazdır("Kelime Sayısı: {trEn.boyutu}"); //Kelime Sayısı: 3

//Tüm Türkçe ve İngilizce kelimeleri yazdıralım.

yazdır("Türkçe Kelimeler");

döngü(Metin anahtar:trEn.anahtarlar) yazdır(anahtar);

yazdır("İngilizce Kelimeler");

döngü(Metin değer:trEn.değerler) yazdır(değer);

yazdır("Sözlük");

döngü(Metin anahtar:trEn.anahtarlar) yazdır("{anahtar}:{trEn.getir(anahtar)}");

//Sözlüğü sıfırlayalım.

trEn=yeni Sözlük<Metin,Metin>();

yazdır("Kelime Sayısı: {trEn.boyutu}");

}

Çıktı:

Dil:Language

Kelime Sayısı: 3

Türkçe Kelimeler

Merhaba

Dil

Dünya

İngilizce Kelimeler

Hello

Language

World

Sözlük

Merhaba:Hello

Dil:Language

Dünya:World

Kelime Sayısı: 0

Örnek 2:

Temsili alışveriş sistemi oluşturalım. Ürünler ekleyelim ve yazdıralım.

anafonk(){

//Metin girdiğimizde hem Metin hem de Tam sayı değeri alacağız.

//Anahtar olarak Metin değer olarak Obje yazarak Sözlük oluşturalım.

Sözlük<Metin,Obje> ürün=yeni Sözlük<Metin,Obje>();

//Sözlük için Liste oluşturalım.

Liste<Sözlük<Metin,Obje>> ürünListesi=yeni Liste<Sözlük<Metin,Obje>>();

//Ürün bilgilerini ekleyelim.

ürün.ekle("ad","Bilgisayar");

ürün.ekle("açıklama","Hızlı Bigisayar");

ürün.ekle("fiyat",3000);

//Ürünü Listeye ekleyelim ve sıfırlayalım.

ürünListesi.ekle(ürün);

ürün=yeni Sözlük<Metin,Obje>();

//Yeni Ürün bilgilerini ekleyelim.

ürün.ekle("ad","Telefon");

ürün.ekle("açıklama","Kullanışlı Telefon");

ürün.ekle("fiyat",1500);

//Ürünü Listeye ekleyelim.

ürünListesi.ekle(ürün);

//Ürünler Listesini yazdıralım.

yazdır("Ürünler");

döngü(Sözlük<Metin,Obje> ü : ürünListesi){

yazdır("Ürün Adı: {ü.getir("ad")}");

yazdır("Ürün Açıklaması: {ü.getir("açıklama")}");

yazdır("Ürün Fiyatı: {ü.getir("fiyat")}");

}

}

Çıktı:

Ürünler

Ürün Adı: Bilgisayar

Ürün Açıklaması: Hızlı Bigisayar

Ürün Fiyatı: 3000

Ürün Adı: Telefon

Ürün Açıklaması: Kullanışlı Telefon

Ürün Fiyatı: 1500