Döngüler

Tekrar eden işlemlerde kullanılır. 3 tane döngü türü vardır. "döngü" ifadesinden sonraki ilk paranteze yazılanlar döngü türünü belirler. Parantezden sonraki ilk kod yada süslü parantez döngü bitene yada kırılana kadar çalışır.

Koşullu Döngü:

"eğer" ifadesinde koşul "doğru" değerini verirse 1 kere çalışıyordu. "döngü" ifadesinde ise "doğru" değerini verirse "yanlış" değerini verene kadar yada döngü kırılana kadar döngü çalışır.

Kullanımı: döngü(koşul) kod;

Örnek:

Tam sayı=0;

döngü(sayı<20){

sayı+=5;

yazdır(sayı);

}

/*

Çıktı:

5

10

15

20

*/

"döngü" ifadesinden sonraki ilk parantez boş bırakılırsa varsayılan olarak "doğru" yazılır. Yani sonsuz döngü oluşur. Control+C ile program sonlandırılabilir.

Örnek:

döngü() yazdır("A"," "m);

//Sonsuza kadar "A " yazacaktır.

//Çıktı: A A A A A A A A A ...

Tekrarlı Döngü:

Kodu belli sayıda çalıştırmak için kullanılır.

Kullanımı: döngü(başlangıç; koşul; güncelleme) kod;

"başlangıç" bölümü 1 kez çalışır. "koşul" bölümüne döngünün koşulu yazılır. "güncelleme" bölümü her kod yada süslü parantez çalıştıktan sonra çalışır.

Örnek:

//"s" tam sayısı oluşturup değerini "0" yapalım.

//"s" tam sayısı "5" sayısından küçük olduğu sürece döngünün çalışacağını belirtelim.

//Her kod yada süslü parantez çalıştıktan sonra "s" tam sayısını 1 artıralım.

döngü(Tam s=0; s<5; s++) yazdır(s);

/*

Çıktı:

0

1

2

3

4

*/

Gezen Döngü

Dizilerin ve Listelerin elemanlarında gezmek için kullanılır.

Kullanım: döngü(VeriTipi değişken:liste) kod;

Örnek:

Metin[] alınacaklar=yeni Metin[]{"elma", "armut", "muz"};

döngü(Metin alınacak:alınacaklar) yazdır(alınacak);

/*

Çıktı:

elma

armut

muz

*/

Döngüyü Kır

Döngü sonlandırılmak istendiğinde "kır;" kodu kullanılır.

Örnek:

döngü(Tam s=0; s<5; s++){

yazdır(s);

eğer(s==1) kır;

}

/*

Çıktı:

0

1

*/