Operatörler

Değişkenler ve değerler üzerinde işlem yapmak için kullanılır. 4 ana başlıkta inceleyebiliriz.

"eğer" ifadesini Koşullu İfadeler bölümünde göreceğiz. Ancak bu bölümde kullanacağımız için kısaca bahsedecek olursak koşul kısmı "doğru" ise çalışır, "yanlış" ise çalışmaz.

Örnek:

eğer(doğru) yazdır("doğru");

eğer(yanlış) yazdır("yanlış");

eğer(1==1) yazdır("1, 1'e eşit");

/*

Çıktı:

doğru

1, 1'e eşit

*/

Aritmetik Operatörler

Toplama(+): Değerleri toplar.

Örnek:

yazdır(5+10+15); //Çıktı: 20

Metin ad="HAK";

yazdır("Merhaba "+ad); //Çıktı: Merhaba HAK

Çıkartma(-): Değerleri çıkartır.

Örnek:

Tam sayı=100;

yazdır(sayı-10-20); //Çıktı: 70

Çarpma(*): Değerleri çarpar.

Örnek:

yazdır(10*(5-3)); //Çıktı: 20

yazdır(2.5*2); //Çıktı: 5

Bölme(/): Değerleri böler.

Örnek:

Tam sayı=50;

yazdır("{sayı} sayısının %10'u {sayı*10/100} olur."); //Çıktı: 50 sayısının %10'u 5 olur.

yazdır(10/4); //Çıktı: 2

yazdır(10.0/4); //Çıktı: 2,5

Kalan(%): Değerlerin bölümünden kalanını bulur.

Örnek:

yazdır(10%4); //Çıktı: 2

yazdır(10.0%4); //Çıktı: 2.0

yazdır(19%5%3); //Çıktı: 1

1 Artırma(++): Değişkeni 1 artırır.

Örnek:

Tam sayı=0;

sayı++;

yazdır(sayı); //Çıktı: 1

++sayı;

yazdır(sayı); //Çıktı: 2

1 Azaltma(--): Değişkeni 1 azaltır.

Örnek:

Tam sayı=5;

sayı--;

yazdır(sayı); //Çıktı: 4

--sayı;

yazdır(sayı); //Çıktı: 3

Artırma ve azaltma operatörlerini başa veya sona koyduk ve görünürde aynı işlemi yaptı. Artırma yada azaltma operatörü sağda olursa önce değer döndürülür sonra 1 artırılır, solda olursa önce 1 artırılır sonra değer döndürülür.

Örnek:

Tam sayı1=0;

yazdır(sayı1++); //Çıktı: 0

Tam sayı2=5;

yazdır(--sayı2); //Çıktı: 4

Atama Operatörleri

Nesnelere yada değişkenlere değer atamak için kullanılır. Sağındaki değeri solundaki nesneye yada değişkene atar.

Atama(=)

Örnek:

Tam sayı=5;

yazdır(sayı); //Çıktı: 5

Metin mesaj="Merhaba";

yazdır(mesaj); //Çıktı: Merhaba

Aritmetik Operatörlerle Atama

Kullanımı: <AritmetikOperatör>=

Sayıya 5 ekleyelim.

Tam sayı=1;

sayı+=5;

yazdır(sayı); //Çıktı: 6

Sayıdan 10 çıkaralım.

Tam sayı=50;

sayı-=10;

yazdır(sayı); //Çıktı: 40

Sayıyı 2 ile çarpalım.

Tam sayı=15;

sayı*=2;

yazdır(sayı); //Çıktı: 30

Sayıyı 5'e bölelim.

Tam sayı=10;

sayı/=5;

yazdır(sayı); //Çıktı: 2

Sayının kalanını sayıya atayalım.

Tam sayı=11;

sayı%=5;

yazdır(sayı); //Çıktı: 1

Karşılaştırma Operatörleri

Sağındaki değer ile solundaki değeri karşılaştırır.

Eşitse(==)

Örnek:

Metin sistemŞifresi="asd123";

Metin girilenŞifre="asd123";

eğer(sistemŞifresi==girilenŞifre) yazdır("Giriş Yapıldı");

//Çıktı: Giriş Yapıldı

Eşit Değilse(!=)

Örnek:

Metin şifre="asd123";

Metin şifreTekrar="asd12";

eğer(şifre!=şifreTekrar) yazdır("Şifreler aynı değil");

//Çıktı: Şifreler aynı değil

Büyükse(>)

Örnek:

Tam telefon=6;

Tam tablet=10;

eğer(tablet>telefon)yazdır("Tablet telefondan büyüktür");

//Çıktı: Tablet telefondan büyüktür

Küçükse(<)

Örnek:

Tam not=49;

eğer(not<50) yazdır("Kaldı");

//Çıktı: Kaldı

Büyükse yada Eşitse(>=)

Örnek:

Tam not=60;

eğer(not>=50) yazdır("Geçti");

//Çıktı: Geçti

Küçükse yada Eşitse(<=)

Örnek:

Tam ürünFiyat=40;

Tam mevcutPara=50;

eğer(ürünFiyat<=mevcutPara){

mevcutPara-=ürünFiyat;

yazdır("Satın Alındı\nKalan Para: {mevcutPara}");

}

/*

Çıktı:

Satın Alındı

Kalan Para: 10

*/

Mantıksal Operatörler

Değişkenler yada değerler arasındaki mantığı belirlemek için kullanılır.

Ve(&&): Sağındaki ve solundaki değer "doğru" ise, "doğru" değerini döndürür.

Örnek:

Doğruluk ihtiyacıVar=doğru;

Doğruluk parasıVar=doğru;

eğer(ihtiyacıVar && parasıVar) yazdır("Satın alabilir");

//Çıktı: Satın alabilir

Yada(||): Sağındaki yada solundaki değer "doğru" ise, "doğru" değerini döndürür.

Örnek:

Doğruluk kimliğiYanında=yanlış;

Doğruluk ehliyetiYanında=doğru;

eğer(kimliğiYanında || ehliyetiYanında) yazdır("Giriş Yapabilir");

//Çıktı: Giriş Yapabilir

Değil(!): Sağındaki değer doğruysa "yanlış", yanlışsa "doğru" değerini döndürür.

Örnek:

Doğruluk internetBağlandı=yanlış;

eğer(!internetBağlandı) yazdır("Bağlantı Yok");

//Çıktı: Bağlantı Yok