Koşullu İfadeler

Temel olarak programın karar vermesini sağlar.

"eğer": Bu ifadeden sonraki ilk paranteze koşul yazılır. Koşul "doğru" olduğunda parantezden sonraki ilk kod yada süslü parantez çalışır.

Örnek:

Tam not1=49;

Tam not2=50;

eğer(not1<50) yazdır("Kaldı");

eğer(not2>=50){

yazdır("Geçti");

}

/*

Çıktı:

Kaldı

Geçti

*/

"olmazsa": Bu ifadeden önceki ilk koşul "yanlış" olduğunda bu ifadeden sonraki ilk süslü parantez çalışır.

Örnek:

Tam yaş=17;

eğer(yaş<18) yazdır("Çocuk");

olmazsa{

yazdır("Yetişkin");

}

//Çıktı: Çocuk

"olmazsa eğer": Bu ifadeden önceki ilk koşul "yanlış" olduğunda ve bu ifadeden sonraki ilk parantezdeki koşul "doğru" olduğunda parantezden sonraki ilk kod yada süslü parantez çalışır.

Örnek:

Doğruluk öğrenci=doğru;

Doğruluk çalışıyor=doğru;

eğer(öğrenci&&!çalışıyor) yazdır("Durum: Öğrenci");

olmazsa eğer(çalışıyor&&!öğrenci) yazdır("Durum: Çalışıyor");

olmazsa{

yazdır("Durum: Hem öğrenci hem çalışıyor");

}

//Çıktı: Durum: Hem öğrenci hem çalışıyor