Liste

Nesnelerin listesini oluşturmak için kullanılır. Dizilere benzer, ancak oluşturulduktan sonra ekleme ve kaldırma işlemleri yapılabilir.

Kullanımı: Liste<SınıfAdı> liste=yeni Liste<SınıfAdı>();

Örnek 1:

Alınacaklar listesi oluşturalım. Ekleme, kaldırma ve getirme işlemlerini yapalım. Son olarak tüm listeyi yazdıralım.

anafonk(){

//"alınacaklar" adında Metin Listesi oluşturalım.

Liste<Metin> alınacaklar=yeni Liste<Metin>();

//Alınacakları listeye ekleyelim.

alınacaklar.ekle("süt");

alınacaklar.ekle("yumurta");

alınacaklar.ekle("ekmek");

alınacaklar.ekle("peynir");

alınacaklar.ekle("zeytin");

alınacaklar.ekle("reçel");

//Listenin ilk elemanını kaldıralım.

alınacaklar.kaldır(0);

//"reçel" elemanını kaldıralım.

alınacaklar.kaldır("reçel");

//Listenin son elemanını yazdıralım.

yazdır(alınacaklar.getir(alınacaklar.boyutu-1));

yazdır("Alınacaklar Listesi");

//Listenin elemanları arasına boşluk bırakarak yazdıralım.

yazdır(Metin.birleştir("\n"m, alınacaklar));

}

Çıktı:

zeytin

Alınacaklar Listesi

yumurta

ekmek

peynir

zeytin

Örnek 2:

Sınıflar bölümünde kullandığımız Ürün sınıfını kullanarak Ürün Listesi yapalım ve yazdıralım.

Ürün.a

genel Metin adı;

genel Sayı fiyatı;

başlatıcı(Metin adı, Sayı fiyatı){

bu.adı=adı;

bu.fiyatı=fiyatı;

}

genel fonk bilgi() yazdır("Adı: {adı}, Fiyatı: {fiyatı}");

AnaSınıf.a

anafonk(){

//"ürünler" adında Ürün Listesi oluşturalım.

Liste<Ürün> ürünler=yeni Liste<Ürün>();

//"ürünler" listesine yeni Ürünler ekleyelim.

ürünler.ekle(yeni Ürün("Kalem", 10));

ürünler.ekle(yeni Ürün("Silgi", 5));

ürünler.ekle(yeni Ürün("Defter", 25));

ürünler.ekle(yeni Ürün("Çanta", 100));


yazdır("Ürünler");

//"ürünler" listesini gezerek listedeki ürünlerin bilgilerini yazdıralım.

döngü(Ürün ürün:ürünler) ürün.bilgi();

}

Çıktı:

Ürünler

Adı: Kalem, Fiyatı: 10.0

Adı: Silgi, Fiyatı: 5.0

Adı: Defter, Fiyatı: 25.0

Adı: Çanta, Fiyatı: 100.0

Hata Kontrol

Program başladığında yada başladıktan sonra hatalar çıkabilir. Hata çıktığında genellikle program sonlandırılır. Hata kontrolü ile kod denenir hata olduğunda başka kodlar çalıştırılabilir.

Kullanımı: dene{<Kod>}yakala(Hata hata){<Hata Olduğunda>}

Örnek:

"notlar" Listesi oluşturalım. 2 not ekleyelim. İlk 5 notu yazdıralım. 5 tane not olmadığı için hata verecektir. Kontrolünü yapalım.

anafonk(){

//"notlar" adında liste oluşturalım.

Liste<Metin> notlar=yeni Liste<Metin>();

//Notlarımızı ekleyelim.

notlar.ekle("Faturaları öde");

notlar.ekle("Haftalık alışveriş");

//İlk 5 notumuzu yazdıralım.

yazdır("İlk 5 Not");

dene{

döngü(Tam s=0; s<5; s++) yazdır(notlar.getir(s));

//İlk 5 notu yazdırmayacaktır çünkü 2 not var.

}

yakala(Hata hata){

yazdır("Not bulunamadı");

yazdır("Hata: {hata}");

//Hata yazdır.

}

sonunda{

yazdır("İşlem Tamamlandı");

//Deneme ve yakalama işlemleri tamamlandı.

}

}

Çıktı:

İlk 5 Not

Faturaları öde

Haftalık alışveriş

Not bulunamadı

Hata: java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index: 2, Size: 2

İşlem Tamamlandı

Kendi hatamızı oluşturalım.

Örnek:

Yaş sınırı belirleyelim. Verilen yaş sınırın altındaysa hata döndürsün.

anafonk(){

Tam yaş=10;

dene{

eğer(yaş<18) hataDöndür("Erişim Reddedildi");

olmazsa{

yazdır("Hoşgeldiniz");

}

}

yakala(Hata hata) yazdır("Hata: {hata}");

}

Çıktı:

Hata: java.lang.Exception: Erişim Reddedildi