Dosya Yapısı

Proje Dosyası

Tüm projeyi içerir. Kullanmak zorunlu değildir. Bir proje oluştururken varsayılan olarak oluşturulur.

hak.a

Projenin yönetim kısmıdır. Proje derlenirken hak.a dosyası kullanılır. İçindeki seçenekler aşağıdaki gibi kullanılır.

Dil (Proje derlenirken kullanılan dil: Türkçe|English|Deutsch)

ProjeAdı (Proje derlendikten sonra oluşacak dosya yada klasörün adıdır. Örnek: A)

Tür (Projenin çıktısının türü: Konsol|Java|CSharp. Konsol seçilirse ".jar" uzantılı Java konsol programı oluşturulur. Java yada CSharp seçilirse, seçilen dile derlenir ve proje dosyası olarak çıktı verir.)

Sınıflar (Projenin sınıflarının olduğu klasörün yoludur. Sadece bu klasörün içindeki sınıflar derlenir.)

AnaSınıf (Program başladığında ilk çalışacak sınıfın yoludur. Sınıflar klasörünün içindeki yolu yazılır. Örnek: AnaSınıf.a)

Çıktı (Proje derlendikten sonra oluşturulacak çıktıların bulunduğu klasörün yoludur. Belirtilen yol yoksa, otomatik olarak oluşturulur. Proje adıyla ile aynı ada bir dosya veya klasör varsa silinir ve yerine yeni çıktı yazılır.)

Sınıflar

Projenin sınıflarının olduğu klasördür. Proje klasörünün içinde olması zorunlu değildir. Ancak hak.a dosyasındaki "Sınıflar" kısmına dosya yolu yazılmalıdır. İçerisinde en az 1 tane sınıf olmalıdır.

Çıktı

Proje derlendikten sonra oluşturulacak çıktıların bulunduğu klasördür. Proje klasörünün içinde olması zorunlu değildir. Ancak hak.a dosyasındaki "Çıktı" kısmına dosya yolu yazılmalıdır. Belirtilen yol yoksa, otomatik olarak oluşturulur.