Proje Oluştur

java -jar <A.jar> <Dil> <ProjeAdı> <Tür> ile proje oluşturulmaktadır.

<A.jar> kısmına "A.jar"ın bulunduğu dosya yolu yazılır.

<Dil> kısmına oluşturulacak projenin türü yazılır. 3 tane dil seçeneği mevcuttur. (Türkçe, English, Deutsch)

<ProjeAdı> kısmına oluşturulacak projenin adı yazılır. Proje dosyasının adı ve çıktı adı olarak kullanılır.

<Tür> kısmına çıktının türü yazılır. 3 tane tür seçeneği mevcuttur. (Konsol, Java, CSharp) Konsol seçilirse ".jar" uzantılı Java konsol programı oluşturulur. Java yada CSharp seçilirse, seçilen dile derlenir ve proje dosyası olarak çıktı verir.

Örnek:

java -jar A.jar Türkçe A Konsol