Temel Sözdizimi

Program ilk olarak "anafonk" fonksiyonundan başlar. Fonksiyonlar bölümünde daha iyi öğreneceğiz. Proje oluşturduktan sonra Sınıflar/AnaSınıf.a dosyasını açtığınızda,

anafonk() yazdır("Merhaba");

kodunu göreceksiniz. Bunun anlamı program çalıştığında ekrana "Merhaba" yazılmasıdır. ";" kodun bittiği anlamına gelir.

anafonk() yazdır("Merhaba"); yazdır("Merhaba");

kodunu çalıştırdığınızda hata alırsınız. Fonksiyonların içine eğer tek kod yazarsanız süslü parantez kullanmadan yazabilirsiniz. Ancak 1'den fazla kod yazacağınız zaman süslü parantezin içine almanız gerekmektedir. Yani:

anafonk() {yazdır("Merhaba"); yazdır("Merhaba");}

kodunu çalıştırırsanız ekrana 2 tane merhaba yazılır. A dilinde kodlar arasında boşluk bırakmak önemsizdir. Yani:

anafonk(){

yazdır("Merhaba");

yazdır("Merhaba");

}

kodu ile bir önceki kod aynıdır.

Kodların arasına notlar yazılabilir. Bunun için yorum satırları kullanılır. Yorum satırları, kodları açıklamak ve daha okunabilir hale getirmek için kullanılır. Yorum satırlarının içerisinde yazılanlar derleyici tarafından derlenmez. Yani programa etkisi yoktur. Örnek:

//Program başladı.

anafonk(){

yazdır("Merhaba"); //Merhaba yazdırıldı.

yazdır("Merhaba"); //Merhaba yazdırıldı.

}

/*

Programda 2 kere "Merhaba" yazdırıldı.

*/

şeklinde kullanılır. Tek satırlı ve çok satırlı olmak üzere 2 çeşit yorum satırı vardır. Tek satırlı yorumlar // ile başlar ve yeni satır ile biter. Çok satırlı yorumlar ise /* ile başlar ve */ ile biter.

A dili büyük/küçük harflere duyarlıdır. Örneğin anafonk yerine Anafonk yazılırsa program çalışmaz.

A dilinde sınıflar büyük harfle, fonksiyonlar ve veri tipleri küçük harfle yada "_" ile başlar.

Yazılan kodlar istenilen yazılım diline derlenirken A dilindeki anahtar kelimeler kullanılır. Bu nedenle, değişken yada nesne adları olarak kullanılamaz. Kullanılırsa hatalara yol açabilir.

Örnek: yazdır